OPE Sport

2018.06.01
Chi Tiết
THƯỞNG CHÀO MỪNG WORDL CUP RUSSIA 2018
 

Nội dung hoạt động:

1: Chương trình ưu đãi này dành cho tất cả các trò chơi trên OPE SPORTS chúng tôi và có hiệu lực từ 2018-06-01 00:00 (GMT+8) đến 2018-07-31 23:59:59 (GMT+8).

2: OPE SPORTS chúng tôi sẽ tặng 100.000 ngàn đồng trong tài khoản cho khách hàng đăng ký tài khoản trên OPE SPORTS hoàn thiện thông tin cá nhân (số điện thoại ,thẻ ngân hàng , tên đầy đủ ) .

3:Tiền thưởng đó khách hàng có thể cược cao nhất là 50.000 ngàn đồng và thắng cược cao nhất 880.000 ngàn đồng .

4:Mức tiền thưởng và tiền thắng cược cao nhất được minh họa bên dưới :
TIỀN THƯỞNG TIỀN THẮNG CAO NHẤT VÒNG CƯỢC

TIỀN THƯỞNG TIỀN THẮNG CAO NHẤT VÒNG CƯỢC
100.000 VND 880.000 VND 5

Ví Dụ : Số tiền thưởng x Vòng cược yêu cầu
100.000 VND x 5 = 500.000 VND

5: Để yêu cẩu ưu đãi này, đơn giản chỉ cần liên hệ với bộ phân hỗ trợ khách hàng với trích dẫn: “THƯỞNG CHÀO MỪNG WORDL CUP RUSSIA 2018 ”.

6: OPE SPORTS bảo lưu quyền không cho phép rút số tiền khi khách hàng chưa đạt mức yêu cầu của ưu đãi này.

7.Nếu khách hàng không vượt qua điều kiện của gói ưu đãi tương ứng số tiền thưởng chào mừng vào tài khoản bất kỳ trong vòng 3 ngày thì số dư trong tài khoản sẽ bị hủy bỏ .

8.Nghiêm cấm tất cả hành vi lợi dụng chương trình ưu đãi này tiến hành đặt cược hai bên sẽ không được tính vào số vòng cược và OPE SPORTS có quyền đóng băng tài khoản mãi mãi.

9.Thực hiện theo điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của OPE SPORTS.

OPE SPORTS bảo lưu quyền giải thích cuối cùng về hoạt động này

2018.05.19
Chi Tiết
CUỒNG NHIỆT NGÀY THỨ SÁU
 

Nội dung hoạt động:

1. Chương trình khuyến mãi bắt đầu từ ngày 1/3/2017, 00:00 (GMT+8) và cho đến khi nhận được thông báo.

2. Chương Trình được áp dụng cho các thành viên đã đăng ký tiền tệ là VND.

3. Chương trình khuyến mãi này áp dụng cho tất cả các thành viên nạp tiền vào ngày Thứ Sáu và có thể yêu cầu khuyến mãi không giới hạn trong suốt thời gian diễn ra khuyến mãi.

4. Tiền tệ tương ứng, nạp tiền tối thiểu và tiển thưởng tối đa sẽ được minh họa như bảng bên dưới:

Tiền Tệ Nạp Tiền Tối Thiểu Cho Mỗi Lần
Giao Dịch
Tiền Thưởng Tối Đa Cho Mỗi Lần
Giao Dịch
VND 400.000 100.000

5. Để yêu cầu khuyến mãi này, đơn giản chỉ cần liên hệ với hỗ trợ khách hàng.

Khi nạp tiền thành công trong suốt thời gian khuyến mãi, Vui lòng trích dẫn " CUỒNG NHIỆT KHÔNG GiỚI HẠN NGÀY THỨ SÁU" Và cung cấp tên Tài khoản OPE SPORTS. Tiền thưởng sẽ được tính vào ví Thể Thao của bạn trong vòng 24 giờ.

Ví dụ:
Trích dẫn : " CUỒNG NHIỆT KHÔNG GiỚI HẠN NGÀY THỨ SÁU "
Nội dung : Tên tài khoản OPE SPORTS - XXX

6. Trước Khi Thực Hiện Lệnh Rút Tiền,Tiền nạp + Tiền Thưởng phải hoàn thành 5 vòng cược (x5) tại Thể Thao.

Ví dụ Doanh thu:
Số tiền nạp : 400.000VND + Tiền Thưởng ( 100.000VND)
Doanh thu yêu cầu : (400.000 + 100.000 ) x 5 = 2.500.000VND

7. Tiền thưởng có thể dùng để đặt cược tại tài khoản Thể Thao ngay khi chuyển giao thành công.

8. Nếu doanh thu yêu cầu cho tiền thưởng này không được đáp ứng trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu chấp thuận tiền thưởng,thì số dư tiền thưởng khuyến mãi sẽ bị hủy bỏ.

9. Thực hiện theo điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của OPE SPORTS.

OPE SPORTS bảo lưu quyền giải thích cuối cùng về hoạt động này

2018.05.19
Chi Tiết
NẠP TIỀN KHÔNG GIỚI HẠNG VÀO THỨ TƯ
 

Nội dung hoạt động:

1. Chương trình khuyến mãi này diễn ra từ ngày 01/07/2017, 00:00 (GMT+8) và cho đến khi nhận được thông báo

2. Chương trình khuyến mãi này được áp dụng cho các thành viên đăng ký tiền tệ là VND .

3. Mức nạp tiền tối thiểu và tiền thưởng tối đa được minh hoạ dưới như bảng bên dưới

Tiền Tệ Tiền Nạp Tối Thiểu Tiền Thưởng Tối Đa
VND 500.000 1.000.000

4. Trước khi thưc hiện lệnh rút tiền thắng cược bất kỳ, bạn phải hoàn thành xong doanh thu Tiền gửi + Tiền thưởng nhân 5 lần (x5) tại tài khoản THỂ THAO.

Ví dụ:
Trích dẫn : " CUỒNG NHIỆT KHÔNG GiỚI HẠN NGÀY THỨ SÁU "
Nội dung : Tên tài khoản OPE SPORTS - XXX

6. Trước Khi Thực Hiện Lệnh Rút Tiền,Tiền nạp + Tiền Thưởng phải hoàn thành 5 vòng cược (x5) tại Thể Thao.

Ví dụ:
Tái nạp = 2.000.000VND + Khuyến mãi 100.000VND
Doanh thu yêu cầu= (2.000.000VND + 100.000VND) x 5 = 10.500.000 VNĐ

5. Khách hàng có thể nạp tiền và nhận khuyến mãi này vào thứ Tư hàng tuần trong thời gian khuyến mãi được hiện hành, và không giới hạn số lần nạp tiền vào tài khoản.

6. Tất cả vé cược Hòa, Cược hai bên, Từ Chối hoặc Hủy và cược Thương Mại (Trade-in) sẽ không được tính vào doanh thu tiền thưởng.

7. Những đặt cược với tỷ lệ cược dưới 1.60 (Châu Âu), -1.66 (Inđô) hoặc 0.60 (Mã Lai / Hồng Kông) sẽ không được tính vào doanh thu khuyến mãi.

8. Tiền khuyến mãi có thể dùng để cược tại thị trường cá cược Thể Thao ngay sau khi chuyển giao khuyến mãi thành công.

9. OPE SPORTS bảo lưu quyền không cho phép rút số tiền đã nạp đủ điều kiện khuyến mãi cộng với tiền thưởng và bất kỳ tiền thắng cược trừ khi tổng số doanh thu yêu cầu được đáp ứng.

10. Nếu khách hàng không vượt qua được điều kiện của gói khuyến mãi tương ứng với số tiền lần đầu nạp vào tài khoản bất kỳ trong vòng 10 ngày thì số dư tiền thưởng khuyến mãi sẽ bị hủy bỏ.

11. Thực hiện theo Điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của OPE SPORTS.

OPE SPORTS bảo lưu quyền giải thích cuối cùng về hoạt động này

2018.05.19
Chi Tiết
THƯỞNG 100%CHO LẦN NẠP ĐẦU TIÊN LÊN ĐẾN 2.000.000
 

Nội dung hoạt động:

1. Chương trình khuyến mãi này chỉ có hiệu lực dành cho khách hàng lần đầu tiên nạp tiền vào tài khoản THỂ THAO và có hiệu lực từ ngày 30/04/2016, 00:00 (GMT+8) và cho đến khi nhận được thông báo.

2. Chương trình khuyến mãi này có giá trị dành cho các thành viên có đăng ký tiền tệ là VND.

3. Mức nạp tiền tối thiểu và tiền thưởng tối đa được minh họa bên dưới:

Tiền Tệ Tiền Thưởng Tối Đa Tiền Nạp Tối Thiểu
VND 2.000.000 400.000

4. Để yêu cẩu khuyến mãi này, đơn giản chỉ cần liên hệ với bộ phân hỗ trợ viên qua email hoặc live chat với trích dẫn: "Thưởng Chào Mừng 100%"

Vui lòng cung cấp Tài khoản OPE SPORTS của bạn Và Số tiền nạp tiền thưởng sẽ được cộng vào Ví mà bạn đã lựa chọn trong vòng 24 giờ , Nếu bạn yêu cầu khuyến mãi thành công.

5. Khách hàng cần phải vượt qua điều kiện của gói khuyến mãi , tiền gửi cộng với tiền thưởng nhân 20 lần trước khi thực hiện rút tiền.

Ví dụ:
Lần nạp tiền đầu tiên =400.000VND + Khuyến mãi (400.000VND)
Điều kiện = (400.000 + 400.000) x 20 = 16.000.000VND

6. Tất cả vé cược Hòa, Cược hai bên, Từ Chối hoặc Hủy và cược Thương Mại (Trade-in) sẽ không được tính vào doanh thu tiền thưởng.

7. Những đặt cược với tỷ lệ cược dưới 1.60 (Châu Âu), -1.66 (Inđô) hoặc 0.60 (Mã Lai / Hồng Kông) sẽ không được tính vào doanh thu khuyến mãi.

8. Tiền khuyến mãi có thể dùng để cược tại thị trường cá cược Thể Thao ngay sau khi chuyển giao khuyến mãi thành công.

9. OPE SPORTS bảo lưu quyền không cho phép rút số tiền đã nạp đủ điều kiện khuyến mãi cộng với tiền thường và bất kỳ tiền thắng cược trừ khi tổng số doanh thu yêu cầu được đáp ứng.

10. Nếu khách hàng không vượt qua được điều kiện của gói khuyến mãi tương ứng với số tiền nạp lần đầu vào tài khoản bất kỳ trong vòng 60 ngày thì số dư tiền thưởng khuyến mãi sẽ bị hủy bỏ.

11. Thực hiện theo điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của OPE SPORTS.

OPE SPORTS bảo lưu quyền giải thích cuối cùng về hoạt động này

2018.05.19
Chi Tiết
THƯỞNG 50% CHÀO MỪNG DÀNH CHO CASINO TIỀN
THƯỞNG LÊN ĐẾN 2.000.000

Nội dung hoạt động:

1.Chương trình khuyến mãi này áp dụng cho những thành viên nạp tiền lần đầu tại Câu lạc bô casino trực tuyến và sẽ bắt đầu từ ngày 30/04/2017, 00:00 (GMT+8) và cho đến khi nhận được thông báo.

2.Chương Trình được áp dụng cho các thành viên đã đăng ký tiền tệ là VND.

3.Khuyến mãi có hiệu lực tại tất cả các Sòng Bạc trực tuyến và sẽ không được kết hợp với các chương trình Khuyến mãi hoàn trả Casino vào thứ năm.

4.Tiền tệ tương ứng, Tiền Thưởng Tối Đa và Nạp Tiền Tối Thiểu sẽ được minh họa như bảng bên dưới:

Tiền Tệ Nạp Tiền Tối Thiểu Tiền Thưởng Tối Đa
VND 400.000 2.000.000

5.Để nhận thưởng, đơn giản chỉ cần liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng qua Live chat hoặc email với trích dẫn "Thưởng Chào Mừng Tại Casino Trực Tuyến 50% ", Vui lòng cung cấp tên tài khoản OPE SPORTS, Số tiền nạp và Ví Casino trực tuyến mà bạn muốn nạp tiền vào. Tiền thưởng sẽ được cộng vào Ví trung tâm mà bạn đã chọn trong vòng 24 giờ.

Ví dụ:
Trích dẫn : " Thưởng Chào Mừng Tại Casino Trực Tuyến 50% "
Nội Dung : Tài khoản OPE SPORTS - XXX
Số tiền nạp - VND XXX
Ví trò chơi - Ví Casino trực tuyến AG Casino

*Vui lòng lưu ý, một khi tiền thưởng đã được cập nhật vào Ví Casino trực tuyến mà thành viên đã lựa chọn thì sẽ không thể thay đổi lại được nữa.

6.Trước khi thưc hiện lệnh rút tiền thắng cược bất kỳ, Tiền Nạp Lần Đầu + Tiền Thưởng phải hoàn thành vòng cược 20 lần (x20) tại các câu lạc bộ Casino trực tuyến.

Ví dụ Doanh thu:
Số tiền nạp = 2.000.000VND + Tiền Thưởng(1.000.000VND)
Doanh Thu Yêu Cầu= (2.000.000 + 1.000.000) X 20 = 60.000.000 VND

7.Thành viên đủ điều kiện chỉ có thể tham gia chương trình khuyến mãi này khi thực hiện nạp tiền lần đầu vào bất kỳ Câu lạc bô Casino trực tuyến bất kỳ trong thời gian khuyến mãi.

8.Tiền thưởng có thể dùng để cá cược tại Câu Lạc Bộ Casino Trực tuyến ngay sau khi chuyển giao thành công.

10.Thực hiện theo Điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của OPE SPORTS.

OPE SPORTS bảo lưu quyền giải thích cuối cùng về hoạt động này

2018.05.19
Chi Tiết
CUỒNG NHIỆT KHÔNG GiỚI HẠN NGÀY THỨ SÁU
 

Nội dung hoạt động:

1. Chương trình khuyến mãi bắt đầu từ ngày 01/08/2017, 00:00 (GMT+8) và cho đến khi nhận được thông báo.

2. Chương Trình được áp dụng cho các thành viên đã đăng ký tiền tệ là VND.

3. Chương trình khuyến mãi này áp dụng cho tất cả các thành viên nạp tiền vào ngày Thứ Sáu và có thể yêu khuyến mãi không giới hạn trong suốt thời gian diễn ra khuyến mãi.

4. Tiền tệ tương ứng, nạp tiền tối thiểu và tiển thưởng tối đa sẽ được minh họa như bảng bên dưới:

Tiền Tệ Nạp Tiền Tối Thiểu Cho Mỗi Lần
Giao Dịch
Tiền Thưởng Tối Đa Cho Mỗi Lần
Giao Dịch
VND 400.000 100.000

5. Để yêu cầu khuyến mãi này, đơn giản chỉ cần liên hệ với hỗ trợ viên qua email hoặc Live chat sau khi nạp tiền thành công trong suốt thời gian khuyến mãi, Vui lòng trích dẫn " CUỒNG NHIỆT KHÔNG GIỚI HẠN NGÀY THỨ SÁU" Và cung cấp tên Tài khoản OPE SPORTS , Ví Casino trực tuyến mà bạn muốn nạp tiền vào.

Tiền thưởng sẽ được tính vào ví Casino trực tuyến mà bạn chọn trong vòng 24 giờ.

Ví dụ:
Trích dẫn : " CUỒNG NHIỆT KHÔNG GiỚI HẠN NGÀY THỨ SÁU "
Nội dung : Tên tài khoản OPE SPORTS - XXX
Ví trò chơi - Ví Casino trực tuyến AG Casino

*Vui lòng lưu ý, một khi tiền thưởng đã được cập nhật vào Ví Casino trực tuyến mà thành viên đã lựa chọn thì sẽ không thể thay đổi lại được nữa.

6. Trước Khi Thực Hiện Lệnh Rút Tiền,Tiền nạp + Tiền Thưởng phải hoàn thành 10 vòng cược (x10) tại Live Casino

Ví dụ:
Số tiền nạp : 400.000VND + Tiền Thưởng ( 100.000VND)
Doanh thu yêu cầu : (400.000 + 100.000 ) x 10 = 5.000.000VND

7. Tiền thưởng có thể dùng để đặt cược tại tài khoản Live Casino ngay khi chuyển giao thành công.

8. Nếu doanh thu yêu cầu cho tiền thưởng này không được đáp ứng trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu chấp thuận tiền thưởng, thì số dư tiền thưởng khuyến mãi sẽ bị hủy bỏ.

9. Thực hiện theo điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của OPE SPORTS.

OPE SPORTS bảo lưu quyền giải thích cuối cùng về hoạt động này

2018.05.19
Chi Tiết
KHUYẾN MÃI HOÀN TRẢ VÀO THỨ NĂM
 

Nội dung hoạt động:

1. Chương trình khuyến mãi này dành cho khách hàng tham gia cá cược Casino trực truyến có hiệu lực từ ngày 01/08/2017, 00:00 (GMT+8) cho đến 31/12/2018, 23:59 (GMT+8).

2. Chương trình khuyến mãi này có giá trị dành cho các thành viên có đăng ký tiền tệ là VND.

3. Khách hàng phải đạt được doanh thu đặt cược tại Casino trực tuyến theo yêu cầu tối thiểu là 20.000.000VND trong vòng 7 ngày trước (dựa trên hệ thống ngắt ngày đó là từ 12:00PM đến 11:59AM của ngày hôm sau), mới có thể đủ điều kiện nhận tiền thưởng khuyến mãi này.

4. Tất cả vé cược Hòa, Cược hai bên, Từ Chối hoặc Hủy sẽ không được tính vào doanh thu khuyến mãi.

5. Chương trình khuyến mãi hoàn trả này không áp dụng cho các khách hàng đang đăng ký các khuyến mãi dành cho lần nạp tiền đầu tiên tại tài khoản Casino trực tuyến.

6. Tất cả tiền thưởng CASINO và tiền hoa hồng hoặc hoàn trả được ban hành trong khoảng thời gian này sẽ không được tính trong chương trình hoàn trả.

Tỷ Lệ Thưởng Tổng Doanh Thu Thưởng Tối Đa Hợp Lệ
5% 20.000.000VND - 199.000.000VND 10.000.000VND
10% 200.000.000VND - 599.000.000VND 20.000.000VND
15% Trên 600.000.000VND 40.000.000VND

Ví dụ:
Tổng doanh thu trong 7 ngày qua = 20.000.000VND
Tổng Thắng (6.000.000VND) - Tổng Thua(20.000.000VND)-14.000.000VND
Tiền thưởng và (hoặc) hoa hồng = 550.000VND
Thưởng tối đa hợp lệ =( 14.000.000VND - 550.000VND)*5% = 672.500VND

7. Để yêu cầu hoàn trả cược thua, đơn giản liên hệ với dịch vụ khách hàng qua Email hoặc Hỗ trợ trực tuyến và trích dẫn "HOÀN TRẢ CƯỢC THUA CASINO THỨ NĂM" từ thứ Năm 12:00PM đến 11:59AM thứ Sáu (GMT+8) và tài khoản của bạn sẽ được hoàn trả trong vòng 48 giờ.

8. Mỗi một khách hàng chỉ có thể yêu cầu "HOÀN TRẢ CƯỢC THUA CASINO THỨ NĂM" một lần vào mỗi thứ Năm hàng tuần.

9. Thực hiện theo Điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của OPE SPORTS.

OPE SPORTS bảo lưu quyền giải thích cuối cùng về hoạt động này

2017.5.8
Chi Tiết
HOÀN TRẢ KHÔNG GIỚI HẠN DÀNH CHO CASINO TRỰC TUYẾN.
 

Nội dung hoạt động:

1.Tất cả các thành viên OPE SPORTS tham gia đặt cược vào AG CASINO có thể được hoàn trả tới 0,8% hàng ngày, không có giới hạn.

2.Trò chơi điện tử trong tất cả các sòng bạc tạm thời không được bao gồm trong chương trình này.

3.Thời gian tính toán hoàn trả là: 12:00 trưa mỗi ngày đến 11:59 trưa ngày hôm sau.

4.Hoa hồng được hoàn trả hàng ngày tài khoản của thành viên sau khi quá trình xác minh hoàn thành trước 6:00 giờ chiều ngày hôm sau.

5. Nghiêm cấm tất cả hành vi lợi dụng chương trình khuyến mãi này tiến hành đặt cược hai bên, đặt cược bào cỏ,cũng không được tình vào điểm hoàn vốn và OPE SPORTS có quyền đóng băng tài khoản mãi mãi.

OPE SPORTS bảo lưu quyền giải thích cuối cùng về hoạt động này

2017.5.8
Chi Tiết
HOÀN TRẢ 0.5% DÀNH CHO THỂ THAO
 

Nội dung hoạt động:

1.Chương trình này dành cho khách hàng tham gia cá cược THỂ THAO và có hiệu lực trước ngày 31/12/2018,23:59 (GMT +8) và dành cho những tài khoản đăng ký tiền tệ VND

2. HOÀN TRẢ 0.5% KHÔNG GIỚI HẠN THỂ THAO sẽ được thanh toán dựa vào doanh thu của 1 ngày khi tham gia đặt cược tại Thể thao và sẽ được hoàn trả trực tiếp vào ví Thể Thao sau 14:00 (GMT + 8) hàng ngày.

3.Khách hàng khi nạp tiền thành công thì tài khoản sẽ tự động nhận ngay chương trình hoàn trả này và không có điều kiện nào trước khi rút tiền.

4.Tất cả doanh thu của tiền thưởng khác trong Thể Thao sẽ không được tính vào chương trình hoàn trả này.

5. Khách hàng không được sử dụng chiến thuật cá cược hai bên với mục đích nhận hoa hồng hoàn trả.

6. Điều khoản và điều kiện khuyến mãi chung.

OPE SPORTS bảo lưu quyền giải thích cuối cùng về hoạt động này

2017.5.8
Chi Tiết
LB KENO HOÀN TRẢ 1% KHÔNG GIỚI HẠN
 

Nội dung hoạt động:

01: Tất cả các thành viên của OPE SPORTS tham gia LB KENO có thể được hưởng tới 1% lượng hoàn trả LB KENO mỗi ngày, không hạn chế số hoa hồng trả lại, yêu cầu hoàn trả hoa hồng tối thiểu là 10.000 VND.

02: Thời gian tính toán hoàn trả là từ 00:00 đến 23:59 phút.

03: Hoàn trả lại được cấp hàng ngày và số tiền hoàn trả hàng ngày được phân phối vào tài khoản của thành viên sau khi quá trình xác minh được hoàn thành trước 6:00 giờ chiều ngày hôm sau

04: Số tiền hoàn trả chỉ tính các cược mà kết quả là thắng hoặc thua kết quả trong trận đấu xổ số LB KENO, không được hoàn tiền hoặc hủy cược.

05: Bất kỳ người chơi nào có hành vi nhận được tiền thưởng không trung thực, OPE SPORTS có quyền đóng băng tài khoản mãi mãi và tịch thu mọi số dư mà không cần thông báo.

06.Tất cả tiền thưởng và lợi nhuận sẽ bị mất nếu quý khác không đáp ứng yêu cầu đặt cược hiệu quả trong vòng 14 ngày kể từ khi đăng ký

OPE SPORTS bảo lưu quyền giải thích cuối cùng về hoạt động này

2017.5.8
Chi Tiết
LB KENO TẶNG TIỀN THƯỞNG LÊN ĐẾN 2.000.000 CHO LẦN NẠP ĐẦU TIÊN
 

Nội dung hoạt động:

YÊU CẦU TRÒ CHƠI SỐ TIỀN NẠP THẤP NHẤT TỶ LỆ VÒNG CƯỢC YÊU CẦU TIỀN THƯỞNG
Nạp Lần Đầu LB KENO 300.000 50% 16 2.000.000

1.Thành viên mới đăng ký trong vòng 30 ngày, tiền gửi đầu tiên thiết lập thông tin cá nhân, số điện thoại , email, thẻ ngân hàng, sau khi thành công liên hệ "Hổ trợ khách hàng "để tham gia . Hệ thống sẽ xem xét và phân phối tiền thưởng trong vòng 24 giờ.

2. Tiền thưởng sẽ được rút ra khi quý khách đã hoàn thành 16 vòng cược. Công thức tính toán là: Công thức tính = (số tiền gửi đầu tiên + tiền thưởng) x16 lần.

3.Chương trình khuyến mãi này chỉ áp dụng cho trò chơi LB KENO ,khuyến mãi chúng tôi 1 tài khoản chỉ có thể áp dụng 1 lần

4.Nghiêm cấm tất cả hành vi lợi dụng chương trình khuyến mãi này tiến hành đặt cược hai bên, đặt cược bào cỏ,cũng không được tình vào điểm hoàn vốn và OPE SPORTS có quyền đóng băng tài khoản mãi mãi.

5.Nếu quý khách đã tham gia chương trình này mà chuyển sang chơi trò chơi khác thì quý khách coi như đã bỏ cuộc và chúng tôi có quyền lấy lại tiền thưởng

06.Tất cả tiền thưởng và lợi nhuận sẽ bị mất nếu quý khách không đáp ứng yêu cầu đặt cược hiệu quả trong vòng 14 ngày kể từ khi đăng ký

OPE SPORTS bảo lưu quyền giải thích cuối cùng về hoạt động này

X

Đăng Nhập Tài Khoản

Trò Chơi Trực Tuyến Tốt Nhất Châu Á

X

Tìm Lại Mật Khẩu

X

Đăng Ký Tài Khoản

  • 1
X
X

Chuyển Tiền

Lưu ý : Chúng tôi cung cấp dịch vụ RÚT TIỀN nhanh chóng và thuận tiện, số tiền của quý khách thường nhận được trong vòng 10 PHÚT. Nếu 30 PHÚT vẫn chưa nhận được , vui lòng liên hệ HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN 7/24 của chúng tôi, để tiến hành KIỂM TRA !

X

Gửi Tiền

X

X

Mã giao dịch đã được tạo